Sistema de soldadura rotativa per ultrasons de 35 kHz